Tietosuojaseloste /-lauseke

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Huomaa että verkkosivustomme sisältää linkin muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin (facebook), heillä ovat omat tietosuojakäytäntönsä. Muistathan lukea ne erikseen.
Päivitetty 30.10.2020
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä aina tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita:

 • henkilötiedot on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”)
 • henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla (”käyttötarkoitussidonnaisuus”)
 • henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”)
 • henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”)
 • henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (”säilytyksen rajoittaminen”)
 • henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia (”eheys ja luottamuksellisuus”).

 • Käytämme henkilötietojasi vain asiakasviestintään. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle tarjouksia ja/tai tiedotteita max 2 kertaa kuukaudessa, tai muutosilmoituksia koskien tuotteitamme ja palveluitamme.


  Tietojen keräys

  Rekisterimme sisältää asiakas- ja tiedotus suhteessa olevien henkilöiden yhteystietoja.
  Keräämme sinusta laskutus- tai postitusasiakkaana seuraavat henkilötiedot:
  Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Keräämme henkilötietosi vain suoraan sinulta joko suullisesti tai kirjallisesti.
  Sivujen kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja: minimissään etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämäsi palvelun.

  Evästeiden käyttö:

  Voimme käyttää sivustoillamme evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja), jotta palvelumme toimisivat mahdollisimman hyvin.
  Talletettava tieto tallennetaan evästeen eli ”cookien”, tai vastaavan tiedoston muodossa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään verkkosivustolta kiintolevyllesi tai selaimeesi, joka puolestaan voi tallentaa evästeen kiintolevyllesi.

  Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.
  Emme käytä tai tallenna evästeitä käyttöömme, emmekä saa niitä laitteeltasi tietoomme. Emme myöskään kerää evästeillä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.

  Palveluntarjoajamme saattavat käyttää istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellet itse poista niitä sitä ennen.
  Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi.
  Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa.

  Evästeiden käyttö ja tallennus voi muuttua ympäristöjen sekä käyttöjärjestelmien jatkuvan muutosten vuoksi.
  Esimerkkejä evästeiden käytöstä:
  Muut saattavat käyttää Googlen markkinointievästeitä. Tämän avulla he esittävät kohdistettuja bannerimainoksia verkkosivuston vierailijoille, kun he selailevat muita sivustoja.
  Mikäli et halua nähdä mainoksia, suosittelemme että kiellät asetuksissa evästeiden käytön.

  Henkilötietojen käsittely

  Pyrimme käsittelemään henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen noudattaen oikeuksiasi ja vapauksiasi kunnioittavalla tavalla. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Tietojasi käsittelee vain 1 henkilö. Henkilötietojasi käsitellään kahdessa eri tietojärjestelmässä, riippuen asiakkuudesta. Laskutus ohjelmassa sekä sähköpostiohjelmassa. Laskutusasiakkailta kerätään nimi ja osoite sekä laskutustiedot ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Postitusasiakkailta kerätään vain sähköpostiosoite. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, ilman viranomaisen erillistä vaatimusta. Käsittelemme tietoja vain Suomessa.

  Säilytysaika

  Säilytämme tietojasi vain asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja

  Oikeudet

  Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Sinulla on oikeus myös kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin joko ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai poistamalla itsesi postituslistalta ilmoittamalla siitä sähköpostitse ate(ät)kolulahti.com Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa

  Yhteystiedot:

  Ate Kolulahti, ate(ät)kolulahti.com